UNESCO Dünya Mirası Zeyrek

Özet

Ahşap karkas sistemde yapılan yapı cephe özelliğini kaybetmiştir. Fazilet sokağa bakan ön cephesi çimento harç ile sıvanmıştır ve yapı dışarıdan betonarme olarak algılanmaktadır. Ancak plan şeması, tavan planları bazı değişiklikler olmasına karşın özgündür.

Bilgi

Yapı Zeyrek bölgesindeki diğer eski eserlerin kaderini paylaşmaktadır. Şöyle ki sosyo ekonomik seviyesi düşük olan bölgede yapı kat kat kullanılabilmek için çeşitli bölücü duvarlar eklenmek sureti ile değiştirilmiş ve her kat kiralanmıştır. Ayrıca 1 kısmi bodrum ve 2 katı olan yapıya 1 çatı katıda ilave edilmiş, bu katta kiralanmıştır.
Dar ve uzun dikdörtgen formlu yapıya arka cephesinde dikdörtgen bir çıkmada eklenmiştir. Bu bölüm ateş tuğla olarak yangın duvarı örgü niteliğinde kagir olarak inşa edilmiştir. Pervititch haritasında bu kulaçlık çizilmemiştir. Ancak yangın duvarı ile aynı malzeme ve özellikte yapılmış olması belki ilk dönem değil ancak daha sonraki bir dönem eklentisi olabileceğini düşündürmektedir. Kurul arşivinde dosyası olmayan yapı ile ilgili araştırma sürecinde herhangi bir belgeye ulaşılamamıştır.
5.96 m x 11.13 m. ebadındaki yapıya Fazilet Sokağına bakan dar cephesinden girilir. Bitişik nizam olan yapının her iki komşu bina ile yangın duvarı vardır. Sağdaki yangın duvarında gözle görülür bir yatma vardır. Ancak yapı içinde yapısal bir sorun gözlenmemiştir. Bu nedenle bu yatmanın yapı yapılırken işçilik hatası olduğu düşünülmektedir.

Proje Galeri