Süleymaniye Yenileme Alanı

Özet

Elmaruf sokak, Ayşe Kadın Hamam sokak, Kirazlı Mescid sokak ve Süleymaniye caddeleri ile çevreli 572 ada da proje kapsamında toplam 11 adet tescilli eser vardır. Avan projeleri hazırlanması istenen 12 adet parsel, 1 adet avan projesi önerilen ancak elimizde eski fotoğrafları olduğundan rekonstrüksiyonu hazırlanan parsel vardır.

Bilgi

Ada da bulunan tescilli eserler incelendiğinde plan şeması olarak genelde orta sofalı şemanın kullanıldığı tespit edilmiştir. Günümüzde mevcut olmayan tescilli eserlerle birlikte değerlendirildiğinde 572 adadaki eski eserlerin büyük oranda ahşap iskelet sistemde inşa edildiğini söyleyebiliriz (bkz. pervititch haritası).

572 adadaki bazı tescilli eski eserleri incelersek;
25 parsel mevcutta büyük bir kısmı yıkılmış, ahşap iskeletli tescilli eski eserdir. Araştırma sürecinde İstanbul Teknik Üniversitesinde yapı yıkılmadan önce hazırlanmış teze ulaşılmış, bu belge ışığında ve elimizdeki eski fotoğraflarına göre restitüsyon, restorasyonu hazırlanmıştır.

18 parseldeki yapıda günümüze ulaşamayan eski eserdir. Araştırma sürecinde kurul arşivlerinde ulaşılan onaylı proje ve eski fotoğraflarına göre restitsü edilen binanın plan şeması orta sofalıdır. Ahşap iskeletli yapı cepheleri çok sadedir.

Proje Galeri