Siyavus Pasa Medresesi

Özet

Yapı ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda medresenin 1582 yılında yapılmaya başlandığını, 1590 yılında da tamamlandığını öğrenmekteyiz. Araştırma sırasında yapı ile ilgili az sayıda kaynağa ulaşılabilmiştir. Encümen arşivinden ve Anıtlar Yüksek kurulundaki dosyalardan eski fotoğraflara ulaşılsa da yapı hakkında açıklayıcı bir bilgi elde edilememiştir.Toplam 15 odadan oluşan medrese arazi eğimi nedeni ile iki katlıdır. Kepenekçiler sokaktaki kot farkı 10 m.’ yi bulmaktadır. Bu cephede alt kotta dükkanlar yer alır.

Bilgi

Siyavuş Paşa medresesi günümüze ulaşıncaya kadar bir çok müdahale görmüştür. Özellikle dükkanlarda ara katlar yapılmış özgün plan şeması değiştirilmiştir. Rölöve Projesinde 2B-02 ve 2B-03 olarak tanımlanan dükkanlara ahşap döşeme yapılmış ve üst kota bir kat ilave edilmiştir. Ahşap döşemeyi ilave edebilmek için betonarme takviyelerde bulunulmuş, duvarlar kalınlaştırılmıştır (bkz.rölöve C-C kesiti). Rölöve de -6.00 kot planında görülen B-03 dükkanına giriş özgün kapıdan yapılmaktadır.

Ancak kapının sağ tarafındaki betonarme merdivenlerle aşağıya 2B-01 mekanına iniş verilmiştir. İki kat arasındaki döşeme betonarmedir. 2B-01 mekanı geç dönemde özgün zeminin kaldırılarak aşağıya doğru alınması ile yapılmıştır. Bu açıklamayı dükkan sahiplerinden öğrenmekteyiz.

Ayrıca rölöve A-A ve B-B kesitlerini incelediğimizde bu katın yapı mimarisi ile uyuşmadığı görülmektedir. Rölövede -6.00 kot planında görülen B-02’ nolu dükkanın bir kısmına da asma kat yapılmıştır. Restitüsyon projesinde dükkanlarda geç dönem yapılmış, mekanı ayıran katlar kaldırılmıştır. B-03’ nolu dükkanda aşağıya doğru açılan kat kaldırılmıştır (bkz.restitüsyon -8.00 ve – 6.00 kot planları ve A-A, B-B ve C-C kesitleri).

B-03’ nolu dükkanda günümüze ulaşabilmiş tepe pencerelerinde demir lama karkaslı saç kaplama kapakların kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu belge dikkate alınarak dükkan cephelerindeki pencerelerde doğrama yerine saç kapak yapılmıştır (bkz.restitüsyon -6.00 kot planı).

Kuzey cephesinde B-05 ve B-06 mekanlarında kapatılan üst ve alt pencereler restitüsyonda açılmıştır.

Proje Galeri