Konak Yalı Camii

Özet

Konak meydanının simgesi olan Konak Yalı Camii 1754–1755 yıllarında yapılmıştır. Sekizgen plana sahip camiinin minaresi giriş kapısının solunda yer alır. Almaşık duvar örgülü yapı özgünlüğünü büyük ölçüde koruyarak günümüze gelmiştir. Yapının restorasyon projesi en az müdahale amaç1anarak hazırlanmıştır.

Bilgi

Harimde giriş kapısı önüne yapılan geç dönem eki ahşap rüzgârlık korunmuştur. Bu elemanın kalmasının önerilmesinde geç dönem eki olmasının yanında halen ibadete açık olan camide giriş ile ibadet alanı arasında rüzgârlık sayesinde bir geçiş alanı yaratılmış ve içeride ibadet olurken giriş çıkışlarda hava koşullarıyla olan ilişki kesilmiştir. Ayrıca özgün olmadığı düşünülen günümüzde müezzin odası olarak kullanılan mekan restorasyon projesinde kaldırılmıştır. Mevcutta bulunan ahşap zemin kaplamasında yer yer bozulmalar ve kabarmalar tespit edilmiş olup restorasyon projesinde ahşap zemin kaplamasının yenilenmesi önerilmiştir. Yapıda -0.45 kotuna kadar mevcut özgün olmayan ahşap lambri restorasyon projesinde kaldırılması önerilmiş ve mevcut iç cephe sıva raspası yapılarak açığa çıkan kalem işlerinin korunarak dokusuna uygun sıva ve boya önerilmiştir.

Ahşap minbere monte edilen özgün olmayan pano kaldırılmalıdır. Mihrabın üzerine uygulanan boyanın, raspa edilmesi ve alttaki özgün malzemenin ortaya çıkarılması gerekir. P3’ nolu pencereye monte edilen klimanın kaldırılması ve pencerenin özgün kesitine uygun olarak yapılması gerekir. Mihrap üzerindeki yaldız uygulamaları, bu alanda kemer köşeliklerindeki taş süslemelerin algılanabilmesini engellemektedir. Yaldızlı yüzeyler temizlenip süsleme açığa çıkarılabilir. Pencere çevrelerini dolanan kâğıt bordür yapının estetiğini bozduğundan kaldırılabilir.

Yapı cephesi almaşık duvar örgülüdür. Yapıya geçmiş dönemlerde onarım müdahalelerinde bulunulmuş, bazı taş ve tuğlaları yenilenmiştir. Sekiz cepheli olan yapının giriş kapısı, minarenin olduğu cephelerde turkuvaz karo ve onun etrafında dolaşan ince lacivert bordürler ile çevrelenmiştir. Kıble cephesinde bulunan mihrap çıkıntısı ve pencerelerin kenarlarında bordür olarak dolaşarak üstte alınlık şeklinde biten bitkisel bezemeli çiniler ile kaplanmıştır. Bu bölümlerdeki çinilerde de geçmiş dönemlerde onarım yapılmıştır. Yapılan uygulamalar yanlış olmakla beraber sökülüp tekrar yapılması cami bünyesine daha çok zarar verecektir. Özellikle çinilerde yenilenen bölümlerin değiştirilmesi ve tekrar yapılmak istenmesi söküm sırasında alt ve üst sırada bulunan özgün çinilerinde yerinden oynamasına ve hatta düşmesine neden olabileceğinden mevcut hali ile korunması ve müdahalede bulunulmaması gerekir.

Proje Galeri