Hadımköy Istasyon Binaları

Özet

Hadımköy istasyon binalarının olduğu 9,10,11 pafta eski 4974 parsel yeni 5014 parsel Arnavutköy Belediyesince Hadımköy’ ün kent merkezi olarak projelendirilmiştir. Restitüsyon raporun da da ayrıntıları ile açıklandığı üzere özellikle Osmanlının son dönemindeki savaşlara tanıklık eden önemli bir askeri stratejik noktası olan istasyon yapılarının günümüzdeki harabe, kullanılmayan terk edilmiş durumlarından sıyrılması ve kullanımına yönelik bir proje hazırlanmıştır.

İstasyon binalarının bulunduğu parsel kuzeyde genişlemektedir. İçerisinde istasyon binalarının da canlanmasını sağlayacak kent merkezi işlevine uygun kültürel merkezlerin, ticaret merkezlerinin de olduğu bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme içinde istasyon yapıları özgün işlevleri ile günümüzde kullanılmayacağından atıl kalmasının önüne geçilmek için binalara restoran, sergi salonu, müze, kafe, otel gibi işlevler verilmek sureti ile kent yaşamına katılması amaçlanmıştır.

Bilgi

Dikdörtgen planlı yığma sistemdeki yapı 7,29 m x 20,02 m ebadındadır. Tek katlı olan yapıya kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinden girilmektedir. Güneybatı yönünde yapıya 7,85 m x 13,17m ebadında yakın dönemde bir giriş eklenmiştir. Mevcut ta mescit olarak kullanılmakta olan yapının güneydoğu cephesine mihrap nişi yerine bir set yapılmıştır. Setin sağında ahşap minber konulmuştur. Güneydoğuya bakan bölüm ana sahından ayrılmış ve oda olarak kullanılmaktadır. İç ve dış duvarları tuğla hatılı almaşık duvar örgüsüdür. Derzleri çimento harç ile yenilenmiştir. Zemin döşemesi şaptır. Tavan lambri şeklinde ahşap kaplamadır.

Proje Galeri