Emirgan At Ahırı Projesi

Osmanlı Dönemi Öncesi Emirgan

Bizanslılar zamanında Baltalimanı'ndan İstinye koyuna kadar uzanan saha büyük bir servi ormanı halinde idi ve servili orman (Kyparades) ismi ile meşhurdu. Bu sebeple Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden önce burasını bir nevi tersane olarak kullanmıştır. Baltalimanı deresinin iki kenarına sağlam rıhtım yaptırmıştır.

Böylece burası Osmanlı İmparatorluğunun ilk savaş limanı olmuş ve Baltaoğlu Süleyman Paşa'ya izafeten de Baltalimanı ismini almıştır. Donanmanın yapımı için buradaki ormandan geniş ölçüde yararlanılmıştır. (Gülersoy, 1970)

Osmanlı Döneminde Emirgan

İstanbul'un Fethinden sonra yüz yıl kadar boş kalan bölgede uzun süre iskan olmamıştır. 16. yy'ın ortalarında Nişancı Feridun Bey'e bağışlanan bu alanda, bir yazlık köşk, bir av köşkü ve yazlık bahçelerin yapımı ile semt iskan edilmeye başlamıştır.

(Aysu, 1993) Sultan Murat IV (1612-1640), Revan seferine çıktığı zaman kendisine Revan kalesini teslim eden Emirgune oğlu Tahmasb Kulu Han'dan hoşlanmıştı. Ona murassa bir kılıç ile bir hançer vermiş, bununla da kalmayarak üç hil'at giydirmişti. Padişah son derece zeki, hoşsohbet bir insan olan Emirgune oğlunu kendisine musahip yapmış ve ona Kağıthane'de arazi ile Feridun Bey bahçelerini vermiş, deniz kenarına bir de saray yaptırmış.

Fakat Emirgune oğlunun bu iyi günleri pek fazla uzun sürmemiş, padişahın ölümünden sonra şansı dönmüştü. İyi bir şöhreti de olmadığından idam edilmiştir; malları müsadere edilmiş, bahçeleri ile yalısı Sadrıazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa'ya verilmiştir.

Proje Galeri