Clifton Yalısı

Özet

Clifton yalısı Boğaz yalılarından biri olup Kandillide yer almaktadır. 1890 yılında ismi bilinmeyen bir İngiliz mimar tarafından yapılan yalı bir ingilize aitken yine bir İngiliz olan George Clifton tarafından satın alınmıştır. Yapı 2 defa yangın geçirmiştir. İlk yangında az hasarlı olarak kurtulan yapı onarılarak eski halini alırken, bir tanker patlaması sonucunda 1925 yılında yanarak yok olmuştur.

Bilgi

Rölöve ve restitüsyonu İstanbul VI.Numaralı Koruma Bölge Kurulunca onaylanan yapı 2. grup tarihi eserdir. Restorasyon projesinde bina oturum alanı, cephe özellikleri, mimarisi korunmuştur.

Yapının restitüsyondan onaylanan parsele oturumu aynen korunmuştur. Bununla birlikte tüm cephe mimarisi de restitüsyona projesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Restorasyonda bodrum katlardaki özgün duvarlar yine korunmaktadır. Bodrum katın üstünde yapılacak ana binanın kagir olduğu yazılı ve görsel kaynaklardan tespit edilmektedir. Buna dayanarak yapının cephe özelliğini bozmadan taşıyıcı sisteminin betonarme olması önerilmiştir.

Proje Galeri