Hüseyin Aga Camii

Özet

Günümüze ulaşıncaya kadar özgün halini kaybeden yapının araştırmalar doğrultusunda tespit edilen 3 farklı dönemi vardır. Yapının ilk yapımı 16. Yüzyıl (I. Dönem) olduğu bilinmektedir (Okçuoglu,1993).
Fakat yapının I. dönemine ait yeterli belge bulunamadığından I. Dönem restitüsyon projesi hazırlanamamıştır. Yapının bilinen II. Dönemi 1834 yılında Sultan Mahmud tarafından tamir ettirilmiş halidir.
Yapının II. Dönemine ait encümen arşivlerinden fotoğraf ve yazılı belgeler bulunmuş ve bu belgeler doğrultusunda II. Dönem restitüsyon projesi hazırlanmıştır.
Ayrıca Alman mavisi haritalarında (Belge 1) cami ve meşrutaların kontur gabarileri ölçüleriyle beraber bulunmaktadır.
Yapının tarihi tam olarak bilinmeyen bir yangın geçirdiği, yangından sonra uzun müddet bakımsız kaldığı ve 1939 yılında Vakıflar tarafından ihata duvarları ile yeniden onarıldığı bilinmektedir.
İstanbul Ansiklopedisinde 1939 yılında yapılan tamirden bahsedilmese de bu tamir ardından yapının günümüze ulaşan hali tarif edilmektedir (Okçuoglu,1993). Encümen arşiv kayıtlarında da 1939 yılında yapılan tadilattan bahsetmektedir (Belge 2). Tadilattan sonraki yapının durumu III. Dönem olarak adlandırılmıştır.

Bilgi

Yapı günümüze ulaşıncaya kadar birçok onarım görmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda, restitüsyon raporunda da açıklandığı gibi yapının 3 farklı döneminin olduğu tespit edilmiştir.
Bunlar; 1. Dönem; Yapının ilk yapımı 16. Yüzyıl (I. Dönem) olduğu bilinmektedir (Okçuoglu,1993). Fakat yapının I. dönemine ait yeterli belge bulunamadığından I. Dönem restitüsyon projesi hazırlanamamıştır. 2. Dönem; Yapının bilinen II. Dönemi 1834 yılında Sultan Mahmud tarafından tamir ettirilmiş halidir. Yapının II. Dönemine ait encümen arşivlerinden fotoğraf ve yazılı belgeler bulunmuş ve bu belgeler doğrultusunda II. Dönem restitüsyon projesi hazırlanmıştır. 3. Dönem; Encümen arşiv kayıtlarında da 1939 yılında yapılan tadilattan bahsedilmektedir (bkz.restitüsyon raporu, Belge 2- Sayfa 2). Yapının bu durumu III. Dönem olarak adlandırılmıştır.
Elimizdeki bilgiler ışığında yapının günümüzdeki durumu 3. Dönem restitüsyon projesindeki halidir. Mevcut yapı restitüsyon raporunda sunulan encümen arşivlerinden alınmış eski belgeler ile örtüşmemektedir. Ayrıca yapının 1. Dönemi ile ilgili de hiçbir belgeye ulaşılamamıştır. Bu durumda elimizdeki en eski belgeler ışığında hazırlanmış olan 2. Dönem restitüsyon projesi yapının en doğru dönem analizini veren araştırması olmuştur. Bu nedenle restorasyon projesi 2. Dönem restitüsyon projesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Proje Galeri